AANDACHT VOOR KINDEREN MET ADHD

AANDACHT VOOR KINDEREN MET ADHD

Wist u dat kinderen met ADHD


– lagere schoolprestaties hebben?
– zelfs lager presteren op een IQ test?
– een lagere zelfwaardering hebben? 
– ontevreden zijn over hun gedrag?
– in 2/3e van de gevallen ook andere diagnoses hebben, zoals angst en somberheid?

Lees meer over kinderen met ADHD in de blog van Arnold Groos.