ADHD

Diagnose

In de psychologie gebruiken professionals een soort handboek waarin alle diagnoses staan. Dat noemen we de DSM-5. In dit handboek wordt bij ADHD gesproken van aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis. Het is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Het gaat om een hardnekkig patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit. Dit zorgt voor een belemmering in de ontwikkeling van het kind en beperkt het dagelijkse functioneren.

Veel voorkomende gedragingen:

  • Aandacht- en concentratieproblemen; 
  • Snel afleidbaar, moeite met het volgen van instructie; 
  • Hyperactief gedrag;
  • Impulsiviteit en druk spel, veel praten; 
  • Vergeetachtigheid, spullen kwijtraken;
  • Dromerig zijn;
  • Moeite met plannen en overzicht houden;
  • Moeite met stilzitten;
  • Moeite om op de beurt te wachten.

Het is belangrijk dat kinderen met ADHD op tijd gesignaleerd en gediagnosticeerd worden. Zij kunnen namelijk veel hinder ondervinden van hun problemen. Zo is wetenschappelijk uitgezocht dat kinderen met ADHD lagere schoolprestaties kunnen behalen, minder goed kunnen presteren op een IQ test, een lagere zelfwaardering kunnen hebben, ontevreden kunnen zijn over hun gedrag en meer kans kunnen hebben op een andere stoornis zoals angst en somberheid.

Gelukkig hebben kinderen met ADHD ook heel sterke kanten zoals creativiteit, humor, spontaniteit en enthousiasme. 

Maak een afspraak

Diagnostiek

In de diagnostiek kijken we naar verschillende dingen. We nemen vragenlijsten af die door ouders, school en eventuele andere betrokkenen worden ingevuld. We doen, als het kan, een schoolobservatie.

In het 1-op-1 onderzoek met het kind kijken we naar de intelligentie en de neuropsychologische ontwikkeling (geheugen en informatieverwerking). Ook kijken we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe is het met het welzijn van het kind? Het is erg belangrijk om een duidelijk sterkte- en zwakteprofiel van het kind in kaart te brengen, zodat ouders en school goed kunnen aansluiten bij de (leer-) en ontwikkelingsbehoefte van het kind. 

Behandeling

Psycho-educatie, gedragstherapie en/of medicatie en oudergroepen. In de behandeling zetten we altijd in op de uitleg van de problemen (psycho-educatie). Dit doen we bij zowel de ouders en het kind als de leerkracht. We kijken vanuit de diagnostiek welk behandelprotocol ingezet kan worden voor de therapie. Medicatie kan aanvullend of in combinatie met de therapie ingezet worden. Ouders kunnen deelnemen aan de oudergroepen, die speciaal ingericht zijn voor ouders met kinderen die ADHD hebben

Meer informatie