Depressie

Diagnose

Bij kinderen en adolescenten is het vaak lastig om een depressie te herkennen, omdat kinderen kunnen lachen en daardoor vrolijk over kunnen komen. 

Voor een volledige diagnose wordt verwezen naar het onderdeel ‘meer informatie’ onderaan deze pagina. 

Bij de diagnose depressie gaat het om een aantal symptomen die binnen een periode van twee weken aanwezig zijn. In ieder geval moet er sprake zijn van een sombere stemming en/ of verlies van interesse of plezier. Andere symptomen zijn: gewichtsverlies of juist toename, slaapproblemen, beweeglijk zijn of minder beweeglijk zijn, vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens, moeite met nadenken of concentreren of besluiteloosheid en/ of terugkerende gedachtes aan de dood.  

Veel voorkomende gedragingen:

  • gedragsverandering, die zich kenmerkt van een opgewekte/ neutrale stemming naar een sombere stemming;
  • verlies van interesse voor (spel)activiteiten;
  • verminderde eetlust;
  • lagere schoolprestaties; 
  • terugtrekken en op zichzelf willen zijn; 
  • stiller worden; 
  • verdrietige indruk maken; 
  • minder genieten van dingen; 

Diagnostiek

Bij de diagnostiek is het van belang dat we samen met u in het intakegesprek kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van uw zoon of dochter. Belangrijk is dat gelet wordt op het voorkomen van depressie binnen de familie. School vult, net als u, vragenlijsten in en kan informatie geven over de (schoolleer)ontwikkeling van de afgelopen tijd. In het 1-op-1 onderzoek wordt gekeken naar de intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Soms zijn de stemmingsproblemen zo aanwezig dat besloten wordt om de diagnostiek in een later stadium te doen of later af te ronden en te beginnen met de behandeling. Deze afweging wordt samen met u en uw zoon of dochter gemaakt.

Maak een afspraak

Behandeling

Individuele behandeling gericht op het verminderen van de stemmingsproblemen wordt (altijd) aangeraden. Het is belangrijk dat kinderen en adolescenten met stemmingsproblemen op tijd in de hulpverlening komen. 

In een aantal gevallen kan medicatie nodig zijn. Bijvoorbeeld als de individuele behandeling (van minstens 3 maanden) niet veel effect oplevert. Hierin beslist u uiteraard mee, evenals uw zoon of dochter (als hij/ zij ouder is dan 12 jaar). Echter, de effectiviteit van medicatie bij jeugdigen is niet consistent aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Het is een afweging die we met elkaar zullen maken.

Aangezien stemmingsproblemen goed in de gaten gehouden moeten worden, worden ouders (en school) bij de behandeling betrokken. Als u zich zorgen maakt en u kunt de praktijk niet bereiken bel dan met de crisisdienst Haaglanden 070-3795160. 

Meer informatie