Privacyverklaring

Privacyverklaring Jeugdpraktijk Groos B.V.

 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

 

1. Over ons

Wat leuk dat u van onze diensten gebruik maakt of onze website bezoekt! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken.

 

Bedrijfsnaam: Jeugdpraktijk Groos B.V.
Adres: Frits Diepenlaan 57
Postcode en woonplaats: 2497 DN Den Haag
KvK-nummer: 75446731

 

2. Persoonsgegevens

Wanneer u van onze diensten op het gebied van jeugdhulpverlening/ouderbegeleiding gebruik maakt verwerken we deze persoonsgegevens van u en uw kind:

 • Naam, adres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Burger Service Nummer;
 • Gegevens identiteitsbewijs;
 • Leefsituatie;
 • Burgerlijke staat;
 • Gegevens van ouders en/of voogden;
 • Medische gegevens;
 • Gegevens opleiding;
 • Gegevens huisarts;
 • Gegevens apotheek;

 

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website of ons een e-mail stuurt, verwerken we van u:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;

 

Zet u in het mailbericht of contactformulier geen medische gegevens. Doet u ons in voorkomend geval een terugbelverzoek.

 

3. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We krijgen de bovenstaande persoonsgegevens van u als ouder of voogd, of van uw kind zelf. Als wij gegevens over u of uw kind van anderen krijgen dan laten we u dat weten.

Wanneer u ons een e-mail stuurt of gebruik maakt van het Contactformulier dan krijgen we de persoonsgegevens van uzelf. Voor het verzorgen van onze dienstverlening is het verkrijgen van persoonsgegevens van u dikwijls een vereiste.

 

4. Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens om de met u overeengekomen diensten te verrichten of om u te antwoorden op uw vraag of verzoek. De gegevens die we daarbij verwerken zijn wettelijk toegestaan of wettelijk verplicht door ons te verwerken.

 

5. Geen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

Jeugdpraktijk Groos B.V. maakt geen gebruik van enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, op basis waarvan besluiten worden genomen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op andere wijze in aanmerkelijke mate treffen.

 

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens

Uw medische dossier bewaren wij conform de wettelijke termijn voor een periode van 20 jaar nadat de medische dienstverlening is afgesloten.

Financiële informatie uit uw dossier bewaren wij 7 jaar nadat de financiële administratie van het betreffende jaar is afgesloten.

Wanneer uw vraag per e-mail niet heeft geleid tot dienstverlening bewaren wij die informatie niet.

 

7. Doorgifte

Uw persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld anders dan voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is. Denk hierbij aan huisartsen en specialisten. Voordat wij gegevens delen vragen wij u daarvoor altijd toestemming.

De financiële gegevens uit uw dossier, de minuten welke zijn ingezet voor de behandeling en/of diagnostiek, delen wij met de gemeente waar het gezag ligt. Wij delen hierbij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Burger Service Nummer;
 • Productcategorie;
 • Productcode;
 • Aantal ingezette minuten;

 

8. Verwerkers

Voor zover persoonsgegevens door ons worden verwerkt in of met systemen van Verwerkers, sluiten wij met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst waarin de vertrouwelijkheid en integriteit zijn gewaarborgd. Verwerkers slaan uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte op.

 

9. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@jeugdpraktijkgroos.nl.

 

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u  gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u  deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan dan vernemen wij dat graag van u.
U heeft altijd het recht een klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

11. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden op onze website cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

 

Analytische cookies

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 50 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruikt u eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

 

12. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen. We zullen de geldende privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

 

Versie 28-02-2024