Trauma

Diagnose

Kinderen kunnen ingrijpende gebeurtenissen meemaken, die schokkend kunnen zijn. Hierdoor kan de gebeurtenis een belangrijke invloed krijgen in hun leven en kunnen kinderen psychische problemen ontwikkelen. Er kunnen hevige emoties bij komen (vanwege de stress) en lichamelijke klachten. Kinderen reageren verschillend op ingrijpende gebeurtenissen. Sommige kinderen ontwikkelen geen trauma en anderen wel. Als een ingrijpende gebeurtenis zich blijft herhalen is de impact ervan groter. 

Het is belangrijk om trauma bij kinderen vroegtijdig te behandelen, omdat het schadelijke gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling. Kinderen, die getraumatiseerd zijn, hebben een onveilig gevoel. De basisveiligheid, die zij kenden voor de gebeurtenis, valt als het ware voor ze weg, wat voor veel stress en een gevoel van ontreddering kan zorgen.

Veel voorkomende gedragingen:

  • (Plots) veranderd gedrag vanwege een gebeurtenis, die ingrijpend en schokkend is; 
  • Hevige stressreacties; 
  • Vermijdingsgedrag; 
  • Lichamelijke klachten; 
  • Angst, somberheid, teruggetrokkenheid; 
  • Veel aan de gebeurtenis denken;
  • Herbeleving van de gebeurtenis; 
  • Lagere schoolprestaties; 
  • Gevoel van onveiligheid; 
  • Negatief zelfbeeld. 

Diagnostiek

In het intakegesprek wordt met u gekeken naar de ontwikkeling van uw zoon of dochter en welke traumatische gebeurtenis zich heeft afgespeeld en hoe hij of zij daarop gereageerd heeft. Er worden vragenlijsten ingevuld door u en school. Bij uw zoon of dochter wordt naar de sociaal-emotionele ontwikkeling gekeken. Er wordt gekeken naar zelfbeeld, angst en stemming en de beleving van de gebeurtenis en de gevolgen ervan.   

Maak een afspraak

Behandeling

Behandeling van trauma kan op een aantal manieren plaatsvinden. We maken o.a. gebruik van deze effectief bewezen programma’s: Write Junior, TF-CBT (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy) en EMDR. ‘EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. 

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd  en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.’ (EMDR Kind en Jeugd, informatie van website). 

Niet elke ingrijpende gebeurtenis hoeft tot een trauma te leiden. We moeten niet vergeten dat kinderen flexibel zijn en bepaalde gebeurtenissen op hun eigen manier verwerken. Hulp kan, indien nodig, ingezet worden om erger te voorkomen. Hierbij wordt het kind ondersteund in het verwerken van de gebeurtenis om de  gevolgen ervan op de ontwikkeling te verminderen. 

Om behandeling te doen slagen bent u als ouder belangrijk. U kent het gedrag van uw zoon of dochter immers het beste. Omdat uw kind vanwege de behandeling belangrijke verwerking doormaakt is het nodig dat u hem of haar goed opvangt en weet waar uw kind zich bevindt in de behandeling. Zeker bij heel jonge kinderen is het van belang dat ouders nauw betrokken zijn bij de hulp.