Werkwijze

Werkwijze

U meldt uw zoon of dochter bij ons aan via uw huisarts (of andere medische specialist). Of u wordt verwezen via het jeugdteam, CJG of andere instantie. Bij ons krijgt u dan een intakegesprek. Daarna doen we onderzoek bij uw kind, krijgt u een adviesgesprek en wordt behandeling gestart. Hieronder proberen we zo goed als mogelijk is uit te leggen vanuit welke wetenschappelijke kaders we werken.  

Diagnostiek

We diagnosticeren allerlei psychische problematiek. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijke modellen zoals het neurocognitieve model en het bio psychosociaal model. Bij het eerste model kijken we naar de aanlegfactoren, hoe de denkprocessen verlopen en welke gedragsuitingen dit geeft. Bij het tweede model kijken we naar de psychologische, biologische en sociale factoren. 

We streven ernaar om alle factoren en processen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hiermee kunnen we tot een gedegen integratief beeld komen, zodat u als ouder weet wat er precies aan de hand is en hoe gedrag verklaard kan worden. Op basis hiervan kunnen we u goed informeren over de behandelmogelijkheden. 

Behandeling

Al onze behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij maken gebruik van het gedragstherapeutische kader. Dat wil zeggen dat we kijken naar gedrag, klachtgericht werken en de problemen van hier en nu aanpakken. Een bekende aanpak vanuit dit kader is de cognitieve gedragstherapie. Hierbij worden gedachtes, gevoelens en gedragingen in kaart gebracht en zoeken we naar de ingangen voor gedragsverandering. 

Verder werken wij vanuit het systemische kader. Dit is een aanpak waarbij we de problemen van de kinderen bezien vanuit de gezinscontext. Hierbij kijken we naar de interactie/ communicatiepatronen. Waar we specifiek op letten is de aanleg bij kinderen en de omgeving waarin zij leven en welke interactie daartussen plaatsvindt. De beïnvloeding van deze interactie kan heel positief werken bij het oplossen van de (psychische) problemen. 

Naast individuele behandelingen bieden we ook groepsbehandelingen. Deze zijn gericht op het versterken van de sociale vaardigheden en het zelfbeeld van kinderen (o.a. Rots & Water training). Voor ouders is er de oudergroep ADHD. Hier komen ouders bijeen, die kinderen hebben met ADHD, en leren over de effectieve en vooral positieve aanpak van ADHD gedrag. 

Direct en doeltreffend!

Wat we nastreven is dat de diagnostiek doeltreffend is en dat de behandeling direct ingezet kan worden. We willen voorkomen dat u lang moet wachten.