Welkom

Bij ons draait de hulpverlening om u en uw kind. We hebben een persoonlijke benadering en willen u de beste behandeling geven die er is. Wij werken vanuit het principe dat ouders en kinderen veerkrachtig zijn en dat zij meestal heel goed in staat zijn om de regie te voeren over hun eigen problemen. We helpen bij de aanpak van de problemen waar u even zelf niet uitkomt. Wij realiseren ons dat er in elk gezin een tijd is geweest dat u het allemaal prima zelf kon oplossen.

Maak een afspraak

In tijden van problemen kijken wij mee en werken we mee aan een oplossing. Indien er andere hulpverlening betrokken moet worden, zorgen wij ervoor dat de contacten gelegd worden en er vanuit één plan, één visie en één aanpak wordt gewerkt. We werken samen met partijen als het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdteams. In overleg met u betrekken wij hen bij de hulpverlening van uw zoon en/of dochter. 

Jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen nog niet terecht en vooralsnog werken wij alleen in de regio Haaglanden. De doelgroep jeugdigen met een verstandelijke beperking en crisisgevoelige jeugdigen kunnen helaas niet terecht bij ons. Er is geen crisisdienst. Via de rubriek ‘Nieuws’ brengen wij u op de hoogte als onze dienstverlening wordt uitgebreid. 

Maak een afspraak

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht voor psychische problemen bij uw kind. Hierbij kunt u denken aan problemen als ADHD, autisme, angst, somberheid, trauma en gedragsproblemen. Wij diagnosticeren èn behandelen. Wij psychologiseren niet, maar bieden psychologische ondersteuning bij het oplossen van de problemen. Soms is dat met therapie en soms is dat in combinatie met medicatie. Ouderbegeleiding is er voor u om u zo goed mogelijk bij te staan in het proces van uw zoon en/of dochter, uw gezin of uw eigen proces dat u doormaakt. Bij ons vindt u alles onder 1 dak! 

U bent van harte welkom en wij helpen u graag.

a

diagnostiek en behandeling

Om uw zoon of dochter beter te begrijpen doen we meestal eerst goed onderzoek. Hierdoor weten we precies wat er aan de hand is en waar we aan kunnen werken in de behandeling.
a

ADHD en autisme

We weten van sommige kinderen dat ze de beide diagnoses kunnen hebben. Goed onderzoek maakt helder wat er precies speelt en wat eraan gedaan kan worden.
a

Angst, depressie en trauma

Kinderen kunnen vaak niet vertellen waar ze last van hebben. Hun gedrag kan een hoop verklaren. We weten vanuit wetenschappelijk onderzoek dat behandeling van deze problemen heel effectief kan zijn.
a

Ouderbegeleiding

Zonder u als ouder zal een onderzoek of behandeling niet slagen. We staan u bij in het proces dat u en uw kind doormaken.