AANDACHT VOOR KINDEREN MET ADHD

AANDACHT VOOR KINDEREN MET ADHD

Wist u dat kinderen met ADHD


– lagere schoolprestaties hebben?
– zelfs lager presteren op een IQ test?
– een lagere zelfwaardering hebben? 
– ontevreden zijn over hun gedrag?
– in 2/3e van de gevallen ook andere diagnoses hebben, zoals angst en somberheid?

Lees meer over kinderen met ADHD in de blog van Arnold Groos. Welkom!

Vanaf heden hanteren wij een aanmeldstop voor cliënten welke doorverwezen worden voor behandeling.

Doorverwijzen voor psychologisch onderzoek, in verband met vermoeden van bijvoorbeeld AD(H)D of/en autisme is wel nog steeds mogelijk.