Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

U bent als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Niet alleen daarom, maar ook omdat u uw zoon of dochter het beste kent, betrekken wij u bij de behandeling. Uw zoon of dochter maakt belangrijke veranderingen door in de behandeling. Zonder uw steun en opvang thuis zal een behandeling niet slagen. 

In de ouderbegeleiding wordt o.a. ingegaan op:

  • De uitleg van de problematiek van uw zoon of dochter en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. 
  • De verkenning van de mogelijkheden van uw kind. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de minder sterke kanten? Waar moet u rekening mee houden in de opvoeding? 
  • In hoeverre dragen gezinsinteracties bij of juist niet bij aan het probleem? Wat kunt u doen of uw partner of samen en wat kan uw zoon of dochter zelf doen? 

Ouderschap en opvoeding

Het ouderschap brengt veel met zich mee en is voor iedereen persoonlijk. Wat we weten is dat elke ouder verantwoordelijk is en kwetsbaar is en ons om advies vraagt. We willen u als ouder serieus nemen en samen met u kijken wat het ouderschap voor u betekent en in hoeverre uw eigen ervaringen bijdragen aan de opvoeding van uw kind. We kunnen u helpen bij het aanpassen of juist versterken van de goede kanten van de opvoeding. 

Meer informatie

  • Therapie voor Ouders. Praktische gids voor ouders die in zichzelf willen investeren, zodat ze meer van hun kinderen genieten. 
Maak een afspraak
SK-PRACHT-BOEKARNOLD-67