Over ons

Onze Visie

Hieronder vindt u belangrijke uitgangspunten, die wij uitdragen in onze hulpverlening.  

  • Wij stellen u centraal en willen de beste hulpverlening voor u;
  • Wij vinden het heel belangrijk dat ouders en kinderen eigen regie voeren over hun behandeling;
  • Wij geloven in eigen kracht van mensen;
  • Wij betrekken belangrijke anderen zoals leerkrachten, oma’s, opa’s en andere hulpverleners;
  • Wij werken vanuit één gezamenlijk plan;
  • Wij willen behandelen tot dat de problemen zijn opgelost.

Onze Missie

Het is onze missie om kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen bij psychische problemen. Dat willen we zodanig goed doen door de beste zorg op maat te leveren, waardoor zij zo snel als mogelijk is, weer op eigen kracht verder kunnen.

Onze kernwaarden zijn: 

  • Persoonlijke benadering;
  • Maatwerk leveren in elke behandeling;
  • Kwaliteit leveren; 
  • Samen doen.
Arnold Groos

Arnold Groos

Ik ben Arnold en ik ben Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Mijn werkervaring bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van allerlei psychische problemen (dan wel stoornissen) bij kinderen en jeugdigen. Ik heb veel met ouders gewerkt. Door de jaren heen ben ik me meer en meer gaan beseffen dat het ouderschap en het opvoeden zo veel in beweging zet. Hierover heb ik een boek geschreven ‘Therapie voor Ouders’. Ik ben hoofdbehandelaar in de praktijk. Dat wil zeggen dat ik mijn collega’s help bij het zo goed mogelijk vormgeven van de hulpverlening aan ouders en kinderen.
Femke van Kuijk

Femke van Kuijk

Ik ben Femke en als orthopedagoog en GZ-psycholoog werkzaam bij de praktijk. Ik geef o.a. EMDR, ben Rots en Water trainer en net als Arnold hoofdbehandelaar. Ik heb in de afgelopen jaren pubers, ouders en (jong)volwassenen in het gedwongen kader (justitieel en civielrechtelijk) geholpen, maar ben ook al meerdere jaren in het vrijwillige kader werkzaam. Tijdens een behandeling ga ik graag samen met de client op zoek naar wat er wel goed gaat, ontwikkelmogelijkheden en probeer de eigen kracht te vergroten. Daarbij maak ik, waar gepast, gebruik van humor en ben ik direct, transparant en eerlijk. Ik zeg wat ik doe, en ik doe wat ik zeg.
Michelle Blaak

Michelle Blaak

Hoi! Ik ben Michelle Blaak en werk als Orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Al van jongs af aan wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. Ik ben daarom ook Orthopedagogiek gaan studeren en me daarna in verschillende werkvelden gaan verdiepen om erachter te komen waar mijn kracht en passie ligt. Ik heb als orthopedagoog in het onderwijs en bij Veilig Thuis gewerkt. Nu werk ik met ontzettend veel plezier bij Jeugdpraktijk Groos. Elke dag krijg ik weer energie om kinderen, jongeren en hun ouders te begeleiden. Daarbij vind ik het heel belangrijk betrouwbaar en eerlijk te zijn, om op een goede manier een gezin verder te kunnen helpen. 

Kirsten van Herk

Kirsten van Herk

Ik ben Kirsten, afgestudeerd forensisch orthopedagoge en wonend in Den Haag. Na mijn studie heb ik enkele maanden gereisd en vervolgens ben ik aan de slag gegaan bij Veilig Thuis als onderzoeker. In anderhalf jaar tijd heb ik bij verschillende Veilig-Thuis organisaties veel ervaring opgedaan. In januari 2020 ben ik vol energie en enthousiasme aan de slag gegaan als orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Samen met mijn leuke collega’s hoop ik elke dag opnieuw kinderen, jongeren en hun ouders de hulp te kunnen bieden waar zij op dat moment behoefte aan hebben.

Petra Reijn

Petra Reijn

Mijn naam is Petra Reijn en ik ben werkzaam als financieel manager bij Jeugdpraktijk Groos. Ik heb al meer dan vijf jaar werkervaring binnen de Jeugd GGZ en werk ook al zo lang samen met Arnold Groos.

Ik heb als moeder van een dochter van twaalf jaar behoorlijk wat affiniteit met onze doelgroep en vind het ook heel fijn dat ik met mijn ervaring ouders en kinderen mag verwelkomen binnen onze praktijk. Het contact met kinderen is één van de mooiste dingen binnen mijn werk en niets is mooier dan zien wat voor een positief effect mijn collega’s, door middel van behandeling, hebben op deze kinderen. Mijn werk geeft mij op deze manier zeer veel voldoening!

Merel Leendertse

Merel Leendertse

Mijn naam is Merel Leendertse. In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Tio, opleiding Hotel- en Eventmanagement, in Utrecht. Enkele maanden later kwam ik via via terecht in de Jeugd GGZ, iets totaal anders dan waar ik voor geleerd heb.

Inmiddels ben ik heel wat jaren werkzaam binnen de Jeugd GGZ op de administratieve afdeling. Dit doe ik na al die jaren nog steeds met heel veel plezier. De vele veranderingen binnen de Jeugd GGZ zorgen vaak voor een uitdaging in mijn werk en dat is soms heel spannend maar voornamelijk heel leuk. Naast de administratieve werkzaamheden vind ik het ook heel leuk om contact te hebben met kinderen.

Kinderen zijn altijd lekker direct en eerlijk, wat ik het mooiste vind om te zien is het verschil tussen hoe kinderen binnen komen in onze praktijk en hoe ze na een bepaalde periode de praktijk weer verlaten.

Rowy van der Werf

Rowy van der Werf

Ik ben Rowy van der Werf en ik ben binnen Jeugdpraktijk Groos werkzaam als orthopedagoog. Naast mijn studie heb ik meerdere jaren ervaring opgedaan met het vergroten van de eigen kracht van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en autisme. Daarbij merkte ik op dat de samenwerking met het systeem om kinderen heen van groot belang is. Een vertrouwensband met zowel kind als ouders is naar mijn mening dan ook de basis voor iedere professionele relatie. De informele sfeer binnen Jeugdpraktijk Groos maakt dit mogelijk. Ik vind het belangrijk een kind op zijn gemak te stellen en ik zorg hiervoor met mijn rustige, open houding en mijn speelsheid om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. Daarnaast is ieder kind anders, waarbij zorg op maat gewenst is. De vraag om een persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat ik er een sport van maak om ieder kind goed te leren kennen, een passende werkwijze te vinden en van daaruit zorg te bieden.

Elze Nijveldt

Elze Nijveldt

Mijn naam is Elze Nijveldt orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Voor mijn studie als orthopedagoog heb ik ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg en ben ik eigenaar geweest van een oppascentrale in Delft. Door deze ervaringen ben ik er achter gekomen dat mijn passie ligt bij het ondersteunen van kinderen en jongeren met diverse problematiek. Ik ben een goedlachse, praatgrage en betrokken collega en naast mijn werk geniet ik van sporten en ben ik graag in beweging. Ik vind het belangrijk om goed aan te sluiten bij het kind en zijn omgeving, en heb hier veel aandacht voor. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich op hun gemak voelen. Vanuit een goede gelijkwaardige relatie én wederzijds vertrouwen kan het beste worden samengewerkt aan een gezonde toekomst van het kind. Ik zal me hier dan ook voor blijven inzetten.

Milou Oostervink

Milou Oostervink

Ik ben Milou Oostervink, afgestudeerd psycholoog in de richting Klinische Ontwikkelingspsychologie. Ik ben in 2019 afgestudeerd en sinds 2015 werkzaam in de kinder- en jeugdzorg. Voordat ik in februari 2020 ben begonnen bij Jeugdpraktijk Groos, werkte ik in een ziekenhuis, namelijk OLVG West te Amsterdam. Hier was ik werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde en deed ik diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren waarbij sprake was van psychische problematiek met een medische component (bijvoorbeeld buikpijn, obstipatie, bedplassen, ziekte-acceptatie). Ik vind het erg leuk om mijn opgedane ervaring nu te mogen inzetten binnen Jeugdpraktijk Groos en hoop dit werk nog lang te mogen doen! 

Suzanne de Koning

Suzanne de Koning

Mijn naam is Suzanne de Koning. Na een jaar stage in de GGZ ben ik in 2019 afgestudeerd als orthopedagoge. In de periode tussen het afstuderen en het werken bij Jeugdpraktijk Groos heb ik lessen gegeven over stress op middelbare scholen en heb ik gewerkt op behandelgroepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoewel ik dit met veel plezier deed, miste ik het éen-op-één contact met kinderen en jongeren. Om deze reden ben ik nu dan ook werkzaam als behandelaar bij Jeugdpraktijk Groos. Ik doe op de praktijk zowel diagnostiek als behandeling en ik zie kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. De afwisseling binnen de praktijk spreekt mij erg aan, dit maakt dat geen dag hetzelfde is. 

Marije van der Poel

Marije van der Poel

Ik ben Marije van der Poel en ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met daarbij een psychodiagnostische bevoegdheid. Ik heb jaren ervaring opgedaan met het werken met kinderen met de diagnose autisme (ook in combinatie met een andere comorbide stoornis, zoals ADHD). Het bieden van maatwerk aan kinderen en jongeren geeft mij veel energie. Ik hecht veel waarde aan het begrijpen van en het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen om een succesvolle behandeling te kunnen bieden. Daarbij vind ik de samenwerking met het systeem van het kind (ouders/verzorgers, leerkrachten) essentieel.

Sanne Vink

Sanne Vink

Aangenaam! Mijn naam is Sanne Vink, ik ben opgeleid tot Orthopedagoog-Generalist en werkzaam als behandelaar bij Jeugdpraktijk Groos. In mijn werk vind ik het belangrijk om goed samen te werken met mijn cliënten, daarbij werk ik systemisch. Dat houdt in dat een kind of jongere mijn cliënt is, maar ik de ouders/ opvoeders en andere belangrijke mensen om hun heen graag betrek bij de hulp. Samen gaan we ‘puzzelen’ wat er precies aan de hand is, waar klachten vandaan komen, wat er al goed gaat en wat een gepaste behandeling is. Voor iedereen ziet een traject er anders uit; bij de één is dat een diagnostisch onderzoek en bij de ander een specifieke behandeling. In mijn behandelingen maak ik o.a. gebruik van interventies uit de cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling zoals EMDR of Write Junior en mindfulness. Ook werk ik buiten de kaders indien nodig, want ieder mens is uniek!

Nathalie Visser

Nathalie Visser

Mijn naam is Nathalie Visser en ik ben binnen de praktijk werkzaam als orthopedagoog. Na mijn studie heb ik eerst een aantal jaren met veel plezier gewerkt als pedagogisch hulpverlener/casemanager met kinderen/jongeren met ASS, ADHD en/of LVB. Daarna heb ik ervaring opgedaan in het werk als orthopedagoog binnen een kleine praktijk voor jeugd-GGZ en in een grote organisatie voor Kinder- en jeugdpsychiatrie. Als hulpverlener komen mijn eerlijkheid, geduld en inlevingsvermogen goed van pas. Daarnaast heb ik een rustige en voorspelbare basishouding. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en werk ik graag vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

Daphne de Bruijn

Daphne de Bruijn

Mijn naam is Daphne de Bruijn. Begin 2020 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn afstudeerstage en de periode tussen het afstuderen en het werken bij Jeugdpraktijk Groos heb ik werkervaring opgedaan in de basis GGZ. Hier heb ik diagnostiek uitgevoerd bij en behandeling gegeven aan kinderen met diverse leerproblemen en/of gedragsproblemen. Bij Jeugdpraktijk Groos ben ik werkzaam als therapeut op de locatie Bergse Bos van jeugdzorgorganisatie Horizon. Hier werk ik met veel plezier met een uitdagende groep kinderen.

Frank Verhulst

Frank Verhulst

Ik ben Frank Verhulst en als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de praktijk. Ik ben emeritushoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie destijds verbonden aan het ErasmusMC en ben nu nog hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit van Kopenhagen. Ik ben auteur van vele wetenschappelijke publicaties en (leer)boeken. Na vele jaren in een universitaire omgeving gewerkt te hebben, vind ik het fantastisch om in zo’n enthousiast, bevlogen en kundig team te werken en daar te doen waar ik het vak voor heb gekozen: hulpverlening aan kinderen of adolescenten met psychische problemen en hun ouders.

Jade Cruden

Jade Cruden

Ik ben Jade en ik loop per november stage bij de praktijk voor mijn master kind- en jeugdpsychologie. Voor deze stage ben ik een aantal jaar begeleider geweest in de gehandicaptenzorg voor (jong)volwassenen met autisme en verstandelijke beperkingen. Daarnaast coachte ik ook studenten met autisme in het hoger onderwijs in studievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfstandig wonen. Ik heb nog altijd ontzettend veel affiniteit met mensen op het spectrum, maar ik wil me ook gaan inzetten voor jongeren met andere hulpvragen. Om die reden zal ik bij al mijn collega’s hier en daar meekijken bij de diagnostiek en behandelingen. Ik hoop mezelf op deze manier voor te bereiden op de diversiteit van jongeren en hun problemen evenals hun talenten en vaardigheden. Ik denk graag buiten de normale kaders en doe mijn best me in te leven in de wereld van jongeren. Mijn insteek is dat problemen erkend moeten worden, maar dat het nog veel belangrijker is om tijd en energie te steken in iemands sterke kanten en die in te zetten als creatieve oplossingen.

Linde Garritsen

Linde Garritsen

Ik ben Linde Garritsen en bij Jeugdpraktijk Groos werkzaam als orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ik geef individuele behandeling en ouderbegeleiding, voer onderzoeken uit en ben daarnaast werkzaam als hoofdbehandelaar. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen (ADHD, autisme, angst, stemming, trauma en gender). Ook heb ik een jaar werkervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich in gesprek op hun gemak voelen en denk graag samen met kinderen en ouders mee hoe zij problemen aan kunnen pakken. Daarbij ga ik uit van de eigen krachten van het kind en het gezin, probeer ik niet te oordelen en maak ik graag gebruik van humor. Ik geloof erin dat rust, betrokkenheid, vertrouwen en vooral positiviteit bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind. Ik vind het heerlijk om hier binnen een jong en ambitieus team een steentje aan te mogen bijdragen!

Svea Wennmacher

Svea Wennmacher

Ik ben Svea en ik loop sinds mei stage bij Jeugdpraktijk Groos als psycholoog in opleiding. Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren. Naast mijn studie was ik bijvoorbeeld vrijwilliger bij @Ease, waar ik jongeren ondersteunde en op een oplossingsgerichte manier hielp. Daarnaast was ik ook actief als Vitalis maatje waarbij het doel was om een kind, die een beetje extra aandacht nodig had, te ondersteunen en leuke dingen samen te doen. Ik haal veel voldoening uit de samenwerking met het kind of de jongere en vind het belangrijk om ook de ouders bij de behandeling te betrekken. Bovendien vind ik het ontzettend waardevol om naar de veerkracht in het gezin te zoeken. Mijn doel is altijd om bij de belevingswereld van het kind of de jongere aan te sluiten en vanuit hier hulp te bieden. Dit doe ik op een empathische en positieve manier. Ik kijk ernaar uit om tijdens mijn stage een aanvulling te kunnen zijn binnen de diagnostiek en behandeling van de cliënten.

Morwarid Habibi

Morwarid Duran

Mijn naam is Morwarid Duran en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Naast mijn opleiding Orthopedagogiek heb ik twee jaar de opleiding Midden-Oostenstudies gevolgd. In het verleden heb ik op maat en flexibel begeleiding gegeven aan kinderen en jongeren met verscheidene uitdagingen (o.a. concentratie, schooluitval en criminaliteit). Bij het diagnosticeren en behandelen neem ik alle aspecten van én rondom het kind mee. Ik kijk naar de persoonlijke eigenschappen en de leefomgeving, waarbij ik ook oog heb voor culturele aspecten, normen en waarden. Als orthopedagoog ben ik kundig, gedreven en creatief. Voor mij is het van belang dat het kind en de ouders zich gehoord en veilig voelen. Samen met hen ga ik op zoek naar antwoorden en passende oplossingen. Want elk kind is uniek en dat vraagt om een unieke aanpak!

Marloes Brands

Marloes Brands

Ik ben Marloes Brands. Al vroeg wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. In 2019 ben ik daarom afgestudeerd in de richting van klinische ontwikkelingspsychologie. Na mijn afstuderen ben ik eerst anderhalf jaar aan de slag gegaan bij de psychologenpraktijk waar ik ook mijn stage heb gelopen. Daar heb ik ervaring opgedaan in onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren met een brede verscheidenheid aan hulpvragen. Ongeacht de hulpvraag is het voor mij altijd belangrijk om een sterke vertrouwensband met een kind en het omringende systeem (ouders, familie, school, vrienden) op te bouwen. Het is daarbij belangrijk om niet tegenover, maar naast de cliënt te gaan staan. Niet oordelen, maar openstellen en luisteren. In mijn werk gebruik ik graag humor, ben ik open en direct en werk ik het liefste oplossingsgericht. Dit alles neem ik met me mee nu ik me bij Jeugdpraktijk Groos kom inzetten.

Ivo Hendriks

Ivo Hendriks

Ik ben Ivo Hendriks en ik loop sinds september stage als orthopedagoog in opleiding bij Jeugdpraktijk Groos. Van jongs af aan weet ik al dat mijn passie ligt bij het begeleiden van kinderen en jongeren. Hierom heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en volg ik nu de master Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Naast mijn opleiding werk ik als begeleider bij Inzowijs. Hier geef ik begeleiding aan kinderen en jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dit doe ik op een positieve, oplossingsgerichte manier waarbij ik uitga van de sterke eigenschappen van een cliënt. Ik hoop bij Jeugdpraktijk veel te leren op het gebied van diagnostiek en behandeling om zo nog meer te kunnen betekenen voor de ontwikkeling die kinderen en jongeren doormaken.

Denise de Ruiter

Denise de Ruiter

Ik ben Denise de Ruiter en ik loop sinds september stage bij Jeugdpraktijk Groos. Dit doe ik voor mijn opleiding kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden. De ontwikkeling van kinderen en jongeren heeft mij altijd al aangetrokken en ik wist daarom al snel dat ik de opleiding psychologie wilde doen om zo kinderen die het wat moeilijker hebben te helpen. Ik vind de combinatie met ouders ook erg leuk en interessant. Door mijn werk als ambulant begeleider bij Prodeba heb ik al wat ervaring opgedaan met jongeren met een zorgaanvraag en ik hoop mijn ervaring hier bij jeugdpraktijk Groos te kunnen vergroten!

Monika Bhawan

Monika Bhawan

Mijn naam is Monika Bhawan. Meer dan 15 jaar heb ik op een administratiekantoor gewerkt als receptioniste en via mijn vorige werkgever ben ik bij Jeugdpraktijk Groos terechtgekomen. Na een aantal maanden te mogen meedraaien, ben ik nu officieel in dienst bij Jeugdpraktijk Groos als administratief medewerker. Wat ik mooi vind om te zien, is hoe de kinderen na verloop van tijd de praktijk weer verlaten. Daar krijg je energie van en ik heb ook waardering voor mijn collega’s hoe ze met de problematiek van de kinderen omgaan. Het is geen dag hetzelfde waardoor er veel uitdagingen zijn, maar dat maakt mijn werk alleen maar leuker!

Angelique van Vianen

Angelique van Vianen

Mijn naam is Angelique van Vianen en ik ben werkzaam bij Jeugdpraktijk Groos als administratief medewerkster. Na mijn opleiding tot secretaresse heb ik eigenlijk altijd een administratieve functie gehad, door de jaren heen heb ik enorm mogen groeien op administratief gebied. Zelf heb ik 2 kinderen waarvan mijn jongste te vroeg is geboren wat binnen ons gezin de nodige impact had, echter was dit mijn eerste ervaring hoe sterk kinderen kunnen zijn, hoe klein dan ook.
Wat ik leuk vind aan mijn werk binnen Jeugdpraktijk Groos is dat ik contact heb met de kinderen en hun proces van afstand mag bewonderen, hun groei op afstand mogen mee te maken vind ik erg mooi om te zien. Het hechte team van behandelaren is erg fijn om mee samen te werken en ik ben erg trots hier deel van uit te mogen maken.

Welkom!

Lees meer over onze Coronamaatregelen