Over ons

Onze Visie

Hieronder vindt u belangrijke uitgangspunten, die wij uitdragen in onze hulpverlening.  

  • Wij stellen u centraal en willen de beste hulpverlening voor u;
  • Wij vinden het heel belangrijk dat ouders en kinderen eigen regie voeren over hun behandeling;
  • Wij geloven in eigen kracht van mensen;
  • Wij betrekken belangrijke anderen zoals leerkrachten, oma’s, opa’s en andere hulpverleners;
  • Wij werken vanuit één gezamenlijk plan;
  • Wij willen behandelen tot dat de problemen zijn opgelost.

Onze Missie

Het is onze missie om kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen bij psychische problemen. Dat willen we zodanig goed doen door de beste zorg op maat te leveren, waardoor zij zo snel als mogelijk is, weer op eigen kracht verder kunnen.

Onze kernwaarden zijn: 

  • Persoonlijke benadering;
  • Maatwerk leveren in elke behandeling;
  • Kwaliteit leveren; 
  • Samen doen.
Arnold Groos

Arnold Groos

Ik ben Arnold en ik ben Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Mijn werkervaring bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van allerlei psychische problemen (dan wel stoornissen) bij kinderen en jeugdigen. Ik heb veel met ouders gewerkt. Door de jaren heen ben ik me meer en meer gaan beseffen dat het ouderschap en het opvoeden zo veel in beweging zet. Hierover heb ik een boek geschreven ‘Therapie voor Ouders’. Ik ben hoofdbehandelaar in de praktijk. Dat wil zeggen dat ik mijn collega’s help bij het zo goed mogelijk vormgeven van de hulpverlening aan ouders en kinderen.
Frank Verhulst

Frank Verhulst

Ik ben Frank Verhulst en als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de praktijk. Ik ben emeritushoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie destijds verbonden aan het ErasmusMC en ben nu nog hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit van Kopenhagen. Ik ben auteur van vele wetenschappelijke publicaties en (leer)boeken. Na vele jaren in een universitaire omgeving gewerkt te hebben, vind ik het fantastisch om in zo’n enthousiast, bevlogen en kundig team te werken en daar te doen waar ik het vak voor heb gekozen: hulpverlening aan kinderen of adolescenten met psychische problemen en hun ouders.

Femke van Kuijk

Femke van Kuijk

Ik ben Femke en als orthopedagoog en GZ-psycholoog werkzaam bij de praktijk. Ik geef o.a. EMDR, ben Rots en Water trainer en net als Arnold hoofdbehandelaar. Ik heb in de afgelopen jaren pubers, ouders en (jong)volwassenen in het gedwongen kader (justitieel en civielrechtelijk) geholpen, maar ben ook al meerdere jaren in het vrijwillige kader werkzaam. Tijdens een behandeling ga ik graag samen met de client op zoek naar wat er wel goed gaat, ontwikkelmogelijkheden en probeer de eigen kracht te vergroten. Daarbij maak ik, waar gepast, gebruik van humor en ben ik direct, transparant en eerlijk. Ik zeg wat ik doe, en ik doe wat ik zeg.
Linde Garritsen

Linde Garritsen

Ik ben Linde Garritsen en bij Jeugdpraktijk Groos werkzaam als orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ik geef individuele behandeling en ouderbegeleiding, voer onderzoeken uit en ben daarnaast werkzaam als hoofdbehandelaar. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen (ADHD, autisme, angst, stemming, trauma en gender). Ook heb ik een jaar werkervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich in gesprek op hun gemak voelen en denk graag samen met kinderen en ouders mee hoe zij problemen aan kunnen pakken. Daarbij ga ik uit van de eigen krachten van het kind en het gezin, probeer ik niet te oordelen en maak ik graag gebruik van humor. Ik geloof erin dat rust, betrokkenheid, vertrouwen en vooral positiviteit bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind. Ik vind het heerlijk om hier binnen een jong en ambitieus team een steentje aan te mogen bijdragen!

Marije van der Poel

Marije van der Poel

Ik ben Marije van der Poel en ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met daarbij een psychodiagnostische bevoegdheid. Ik heb jaren  ervaring opgedaan met het werken met kinderen met de diagnose autisme (ook in combinatie met een andere comorbide stoornis, zoals ADHD). Het bieden van maatwerk aan kinderen en jongeren geeft mij veel energie. Ik hecht veel waarde aan het begrijpen van en het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen om een succesvolle behandeling te kunnen bieden. Daarbij vind ik de samenwerking met het systeem van het kind (ouders/verzorgers, leerkrachten) essentieel.

Michelle Blaak

Michelle Blaak

Hoi! Ik ben Michelle Blaak en werk als Orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Al van jongs af aan wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. Ik ben daarom ook Orthopedagogiek gaan studeren en me daarna in verschillende werkvelden gaan verdiepen om erachter te komen waar mijn kracht en passie ligt. Ik heb als orthopedagoog in het onderwijs en bij Veilig Thuis gewerkt. Nu werk ik met ontzettend veel plezier bij Jeugdpraktijk Groos. Elke dag krijg ik weer energie om kinderen, jongeren en hun ouders te begeleiden. Daarbij vind ik het heel belangrijk betrouwbaar en eerlijk te zijn, om op een goede manier een gezin verder te kunnen helpen.

Elze Nijveldt

Elze Nijveldt

Mijn naam is Elze Nijveldt orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Voor mijn studie als orthopedagoog heb ik ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg en ben ik eigenaar geweest van een oppascentrale in Delft. Door deze ervaringen ben ik er achter gekomen dat mijn passie ligt bij het ondersteunen van kinderen en jongeren met diverse problematiek. Ik ben een goedlachse, praatgrage en betrokken collega en naast mijn werk geniet ik van sporten en ben ik graag in beweging. Ik vind het belangrijk om goed aan te sluiten bij het kind en zijn omgeving, en heb hier veel aandacht voor. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich op hun gemak voelen. Vanuit een goede gelijkwaardige relatie én wederzijds vertrouwen kan het beste worden samengewerkt aan een gezonde toekomst van het kind. Ik zal me hier dan ook voor blijven inzetten.

Rowy van der Werf

Rowy van der Werf

Ik ben Rowy van der Werf en ik ben binnen Jeugdpraktijk Groos werkzaam als orthopedagoog. Naast mijn studie heb ik meerdere jaren ervaring opgedaan met het vergroten van de eigen kracht van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en autisme. Daarbij merkte ik op dat de samenwerking met het systeem om kinderen heen van groot belang is. Een vertrouwensband met zowel kind als ouders is naar mijn mening dan ook de basis voor iedere professionele relatie. De informele sfeer binnen Jeugdpraktijk Groos maakt dit mogelijk. Ik vind het belangrijk een kind op zijn gemak te stellen en ik zorg hiervoor met mijn rustige, open houding en mijn speelsheid om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. Daarnaast is ieder kind anders, waarbij zorg op maat gewenst is. De vraag om een persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat ik er een sport van maak om ieder kind goed te leren kennen, een passende werkwijze te vinden en van daaruit zorg te bieden.

Daphne de Bruijn

Daphne de Bruijn

Mijn naam is Daphne de Bruijn. Begin 2020 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn afstudeerstage en de periode tussen het afstuderen en het werken bij Jeugdpraktijk Groos heb ik werkervaring opgedaan in de basis GGZ. Hier heb ik diagnostiek uitgevoerd bij en behandeling gegeven aan kinderen met diverse leerproblemen en/of gedragsproblemen. Bij Jeugdpraktijk Groos ben ik werkzaam als therapeut op de locatie Bergse Bos van jeugdzorgorganisatie Horizon. Hier werk ik met veel plezier met een uitdagende groep kinderen.

Marloes Brands

Marloes Brands

Ik ben Marloes Brands. Al vroeg wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. In 2019 ben ik daarom afgestudeerd in de richting van klinische ontwikkelingspsychologie. Na mijn afstuderen ben ik eerst anderhalf jaar aan de slag gegaan bij de psychologenpraktijk waar ik ook mijn stage heb gelopen. Daar heb ik ervaring opgedaan in onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren met een brede verscheidenheid aan hulpvragen. Ongeacht de hulpvraag is het voor mij altijd belangrijk om een sterke vertrouwensband met een kind en het omringende systeem (ouders, familie, school, vrienden) op te bouwen. Het is daarbij belangrijk om niet tegenover, maar naast de cliënt te gaan staan. Niet oordelen, maar openstellen en luisteren. In mijn werk gebruik ik graag humor, ben ik open en direct en werk ik het liefste oplossingsgericht. Dit alles neem ik met me mee nu ik me bij Jeugdpraktijk Groos kom inzetten.

Morwarid Habibi

Morwarid Duran

Mijn naam is Morwarid Duran en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. Naast mijn opleiding Orthopedagogiek heb ik twee jaar de opleiding Midden-Oostenstudies gevolgd. In het verleden heb ik op maat en flexibel begeleiding gegeven aan kinderen en jongeren met verscheidene uitdagingen (o.a. concentratie, schooluitval en criminaliteit). Bij het diagnosticeren en behandelen neem ik alle aspecten van én rondom het kind mee. Ik kijk naar de persoonlijke eigenschappen en de leefomgeving, waarbij ik ook oog heb voor culturele aspecten, normen en waarden. Als orthopedagoog ben ik kundig, gedreven en creatief. Voor mij is het van belang dat het kind en de ouders zich gehoord en veilig voelen. Samen met hen ga ik op zoek naar antwoorden en passende oplossingen. Want elk kind is uniek en dat vraagt om een unieke aanpak!

Jade Cruden

Jade Cruden

Ik ben Jade en ik ben sinds augustus ’22 werkzaam bij de praktijk als psycholoog. In mijn studententijd heb ik 5 jaar in verschillende zorginstellingen gewerkt en ben ik erachter gekomen dat werken met jongeren mijn passie is. Dankzij mijn verschillende werkervaringen kan ik goed ‘out of the box’ denken en met een frisse blik naar situaties kijken. Ik vind het belangrijk om niet alleen als psycholoog in de kamer te zitten, maar ook als mijn eigen persoon om een oordeelvrije en open sfeer te creëren. Het kan spannend zijn om naar de praktijk te komen en over jezelf te vertellen, maar ik doe mijn best om met mijn ervaring en humor aan te sluiten op de beleving van jongeren en hun ouders. De meeste cliënten komen naar de praktijk omdat zij problemen ervaren in hun leven. Ik hoop cliënten te begeleiden naar de volgende stap: het herkennen van hun krachtbronnen en behoeftes om daarmee tot praktische oplossingen te komen.

Svea Wennmacher

Svea Wennmacher

Ik ben Svea en ik werk sinds maart ’22 met veel plezier bij Jeugdpraktijk Groos als psycholoog. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren tijdens mijn studie. Ik haal veel voldoening uit de samenwerking met het kind of de jongere en ik vind het belangrijk om ook de ouders bij de behandeling te betrekken. Bovendien vind ik het ontzettend waardevol om naar de veerkracht van het gezin te kijken. Mijn doel is altijd om bij de belevingswereld van de cliënt aan te sluiten en vanuit hier hulp te bieden. Dit doe ik op een empathische en positieve manier.

Denise de Ruiter

Denise de Ruiter

Ik ben Denise de Ruiter en ik werk sinds juni ’22 bij Jeugdpraktijk Groos. Tijdens mijn studie psychologie en bijbaan als ambulant begeleider heb ik al veel ervaring en kennis opgedaan over de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een zorgaanvraag. Het werken met kinderen en jongeren heeft mij altijd al aangetrokken en ik wist daarom al snel dat ik de opleiding psychologie wilde doen om zo kinderen die het wat moeilijker hebben te helpen. Ik vind de combinatie met ouders ook erg leuk en interessant. Ik vind het belangrijk om kinderen hun eigen krachten te laten in zien en om aan te sluiten bij het kind. Het geeft mij energie om een kind of jongere te zien groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en hier probeer ik hen zo goed mogelijk bij te helpen!

foto_fieke-removebg (002)

Fieke Opstal

Ik ben Fieke Opstal en ik ben binnen Jeugdpraktijk Groos werkzaam als behandelaar. Tijdens en ook na mijn studie heb ik meerdere jaren ambulante begeleiding gegeven aan kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en/of autisme. Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als praktijkondersteuner GGZ in huisartsenpraktijken als eerste aanspreekpunt bij psychische problemen. Ik vind het belangrijk om een goede en open band te hebben met kinderen en hun ouders, omdat dit naar mijn idee de basis van goede hulpverlening is. Vanuit mijn open, enthousiaste houding stel ik graag mensen op hun gemak en geef ik de hulpverlening aan kinderen en hun ouders graag samen verder naar tevredenheid vorm. Bij Jeugdpraktijk Groos word ik erg blij van mijn leuke collega’s en de fijne, informele sfeer!

Alana nieuw

Alana van der Horst

Ik ben Alana van der Horst en binnen Jeugdpraktijk werkzaam als behandelaar. In begin 2020 heb ik mijn onderzoeksmaster afgerond en ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Na mijn afstuderen heb ik met veel plezier als zelfstandige / franchisenemer gewerkt bij Buro Leerlingenhulp. Hier heb ik ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling vanuit de basis GGZ bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast heb ik kinderen en jongeren begeleid op scholen in de regio Den Haag. Het afgelopen jaar ben ik erachter gekomen dat ik mij nog meer wil richten op diagnostiek en behandeling. Bij Jeugdpraktijk Groos is dit mogelijk in een heel fijn team! Daarnaast ben ik ervan overtuigd dan ieder kind kan leren en groeien in een veilige omgeving. Hierbij is een goede samenwerking met de omgeving van belang en geloof ik in de eigen kracht en talenten van kinderen en jongeren.

Johanna

Johanna Lutz

Mijn naam is Johanna Lutz en ik ben als psycholoog werkzaam bij Jeugdpraktijk Groos. In 2019 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de richting klinische kinder- en jeugdpsychologie. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren. In mijn werk vind ik het belangrijk dat de kinderen en hun ouders zich gehoord voelen en dat ik met hen een goede, veilige band kan opbouwen. Met mijn rustige, open houding en wat humor hoop ik dat iedereen zich snel op zijn gemak voelt. Ik ben ervan overtuigt dat zowel kind als ouders het beste geholpen kan worden, door naar de behoeftes van iedere cliënt individueel te kijken en met een hierbij passende aanpak te werken. Elke dag haal ik veel voldoening uit werken met kinderen en jongeren en hun persoonlijke ontwikkeling.

Nadia

Nadia van Alten

Ik ben Nadia van Alten en werk per september 2022 als orthopedagoog binnen Jeugdpraktijk Groos. Na mijn master Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit van Leiden ben ik in 2018 aan de slag gegaan als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tijdens mijn werk als raadsonderzoeker heb ik veel gesprekken gevoerd met kinderen, hun ouders en andere betrokkenen. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren, ben open en empathisch in het contact en kijk ook graag naar de dingen die goed gaan. Vanuit een fijne en warme samenwerking hoop ik samen met het kind en de ouders toe te werken naar groei.

Sharon van der Kooij

Sharon van der Kooij

Ik ben Sharon van der Kooij en ik ben werkzaam als psycholoog bij Jeugdpraktijk Groos. Ik heb een grote passie voor kinderen en vanaf jongs af aan wist ik al dat ik later met kinderen wilde werken. Naast mijn studie Kinder- en Jeugdpsychologie heb ik ervaring opgedaan met het behandelen en begeleiden van kinderen met autisme. Met mijn rustige en open houding help ik graag gezinnen met wat zij nodig hebben. Dit geeft mij iedere dag weer voldoening. Daarnaast vind ik eerlijkheid en betrouwbaarheid erg belangrijk in een gelijkwaardige relatie. Ieder kind is uniek, waardoor zorg op maat van belang is.

Simone

Simone Eijk

Ik ben Simone Eijk en werkzaam als orthopedagoog bij Jeugdpraktijk Groos. In de afgelopen jaren heb ik veel werkervaring opgedaan in de basis GGZ in zowel het één-op-één behandelen van kinderen en jongeren, als ook het begeleiden van hun ouders. Het kunnen bijdragen aan een zo optimaal mogelijk ontwikkeling van kinderen en jongeren geeft mij enorm veel energie. Ik werk graag doelgericht en houd in de behandelingen rekening met individuele behoeftes. Het meest belangrijk vind ik dat kinderen/jongeren/ouders zich op hun gemak voelen. Ook houd ik van een beetje humor op z’n tijd!

Marleen

Marleen van der Geest

Mijn naam is Marleen en ik ben werkzaam als psycholoog bij Jeugdpraktijk Groos. Werken met kinderen en jongeren is al lange tijd mijn passie. Zowel tijdens als na mijn studie heb ik een aantal jaar ervaring opgedaan in het ambulant begeleiding geven bij kinderen en jongeren. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende hulpvragen. Aangezien elk kind/jongere anders is pas ik mijn werkwijze aan op de behoefte van het kind/jongere. Ik leg focus op de oplossing en vind positief benaderen belangrijk. Tijdens behandeling sta ik het liefst naast het kind/jongere om samen te praten en overleggen wat voor stappen wij kunnen maken. Ik vind een laagdrempelige en veilige sfeer belangrijk. Als psycholoog ben ik empathisch, creatief en doortastend.

Ilona Bierbooms

Ilona Bierbooms

Mijn naam is Ilona Bierbooms en ik werk als psycholoog bij Jeugdpraktijk Groos. Tijdens mijn studie (een combinatie van de onderzoeksmaster en klinische master), werkte ik als ambulant begeleider waarbij ik kinderen hielp met ADHD of autisme. Vervolgens werkte ik vier jaar samen met verschillende huisartsen als praktijkondersteuner jeugd, waarbij ik laagdrempelig hulp bood en doorverwees waar nodig. Daarna maakte ik de overstap naar Jeugdpraktijk Groos, zodat ik langer en intensiever betrokken kan zijn in het hulpverleningsproces. Omdat ik erg nieuwsgierig ben en geniet van de natuur, besloot ik samen met mijn vriend een wereldreis te maken. Hierbij hebben we alle continenten bezocht, inclusief Antarctica. Vele verwonderingen rijker ben ik na een jaar weer teruggekeerd bij Jeugdpraktijk Groos. Hier zet ik met veel liefde mijn creativiteit, flexibiliteit en open mindset in om kinderen, jongeren en ouders te helpen op een flexibele manier om te gaan met obstakels zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden.

Kirsten van Herk

Kirsten van Herk

Ik ben Kirsten, orthopedagoog en inmiddels alweer drie jaar werkzaam binnen Jeugdpraktijk Groos. Na mijn master Forensische Orthopedagogiek heb ik bij Veilig Thuis gewerkt en ben ik vervolgens binnen deze praktijk aan de slag gegaan. Na een half jaar op reis te zijn geweest naar de andere kant van de wereld ben ik inmiddels vol energie weer helemaal terug. Met veel plezier probeer ik elke dag kinderen, jongeren en hun ouders op weg te helpen zodat zij het uiteindelijk weer zelf kunnen. Samen gaan we op zoek naar wat passend is en op welke manier we het traject kunnen vormgeven. Ik bied graag hulp daar waar nodig, maar vind het ook heel fijn om uiteindelijk positief af te kunnen sluiten en iemand lachend de deur uit te zien lopen.

Petra Reijn

Petra Reijn

Mijn naam is Petra Reijn en ik ben werkzaam als financieel manager bij Jeugdpraktijk Groos. Ik heb al meer dan vijf jaar werkervaring binnen de Jeugd GGZ en werk ook al zo lang samen met Arnold Groos.

Ik heb als moeder van een puberdochter behoorlijk wat affiniteit met onze doelgroep en vind het ook heel fijn dat ik met mijn ervaring ouders en kinderen mag verwelkomen binnen onze praktijk. Het contact met kinderen is één van de mooiste dingen binnen mijn werk en niets is mooier dan zien wat voor een positief effect mijn collega’s, door middel van behandeling, hebben op deze kinderen. Mijn werk geeft mij op deze manier zeer veel voldoening!

Merel Leendertse

Merel Leendertse

Mijn naam is Merel Leendertse. In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Tio, opleiding Hotel- en Eventmanagement, in Utrecht. Enkele maanden later kwam ik via via terecht in de Jeugd GGZ, iets totaal anders dan waar ik voor geleerd heb.

Inmiddels ben ik heel wat jaren werkzaam binnen de Jeugd GGZ op de administratieve afdeling. Dit doe ik na al die jaren nog steeds met heel veel plezier. De vele veranderingen binnen de Jeugd GGZ zorgen vaak voor een uitdaging in mijn werk en dat is soms heel spannend maar voornamelijk heel leuk. Naast de administratieve werkzaamheden vind ik het ook heel leuk om contact te hebben met kinderen.

Kinderen zijn altijd lekker direct en eerlijk, wat ik het mooiste vind om te zien is het verschil tussen hoe kinderen binnen komen in onze praktijk en hoe ze na een bepaalde periode de praktijk weer verlaten.

Monika Bhawan

Monika Bhawan

Mijn naam is Monika Bhawan. Meer dan 15 jaar heb ik op een administratiekantoor gewerkt als receptioniste en via mijn vorige werkgever ben ik bij Jeugdpraktijk Groos terechtgekomen. Na een aantal maanden te mogen meedraaien, ben ik nu officieel in dienst bij Jeugdpraktijk Groos als administratief medewerker. Wat ik mooi vind om te zien, is hoe de kinderen na verloop van tijd de praktijk weer verlaten. Daar krijg je energie van en ik heb ook waardering voor mijn collega’s hoe ze met de problematiek van de kinderen omgaan. Het is geen dag hetzelfde waardoor er veel uitdagingen zijn, maar dat maakt mijn werk alleen maar leuker!

Corina Groos

Corina Groos

Heeft u hulp nodig?

 

Dan kan het zomaar zijn dat u mij aan de lijn krijgt.

 

Mijn naam is Corina Groos en sinds juni 2022 ben ik werkzaam bij Jeugdpraktijk Groos.

 

Na eerst gewerkt te hebben in het bedrijfsleven ben ik nu alweer vele jaren werkzaam binnen de GGZ.

 

Ik heb al vele afspraken voor cliënten gepland en ik doe het nog steeds met veel plezier.

 

Samen met mijn collega’s helpen wij u graag verder!

Fenna

Fenna Noorlander

Ik ben Fenna en ik loop sinds februari ’23 stage bij Jeugdpraktijk Groos voor mijn master Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden. Ik haal veel energie uit anderen helpen en vindt het altijd fijn als iemand met een beter gevoel de deur uitgaat dan hij of zij binnenkwam. Tijdens mijn bachelor psychologie heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met onder andere ADHD, autisme en FAS en ben er toen achter gekomen dat werken in deze sector mijn passie is. Tijdens mijn stage hoop ik de geleerde theorie in praktijk te kunnen brengen en te leren hoe ik kinderen en jongeren met verschillende problematiek het best kan helpen en begeleiden!

Celeste

Celèste van de Wetering

Mijn naam is Celèste en ik loop sinds februari ’23 stage bij Jeugdpraktijk Groos voor mijn master Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden. Al vanaf een jonge leeftijd wist ik dat ik later graag mensen wilde helpen en zo is mijn passie voor psychologie ontstaan. Tijdens mijn Bachelor ben ik erachter gekomen dat ik het ontzettend leuk vind om met kinderen te werken. Ik vind het mooi dat je kinderen vaak spelenderwijs en op een creatieve manier kan helpen en dat we ze dan met een goed gevoel weer naar huis kunnen sturen! Tijdens deze stage hoop ik te leren de theorie in de praktijk te brengen, inzicht te krijgen in de verschillende soorten problematiek en te leren hoe ik elk kind op de best mogelijke manier kan helpen en begeleiden.

Marise nieuw

Marise Offers

Mijn naam is Marise Offers en ik loop sinds september ’22 stage bij Jeugdpraktijk Groos. Momenteel volg ik de master Clinical Neuropsychology in Leiden. Naast mijn interesse in de neuropsychologie heb ik altijd een passie gehad voor werken met de doelgroep kind- en jeugd. Op de basisschool was ik al bezig met leeftijdsgenoten helpen door een luisterend oor te bieden of met ze te praten. In die tijd heb ik geleerd dat niet ieder kind het altijd even makkelijk heeft. Daar wilde ik bij helpen en sindsdien heb ik gezegd dat ik psycholoog voor kind- en jeugd wilde worden. Tijdens de stage hoop ik te leren hoe ik cliënten met verschillende hulpvragen het beste kan begeleiden en hoop ik mijn eigen weg te vinden in de interactie met de cliënten en omringde systemen (ouders/verzorgers/leerkrachten).

Eva Kleijkamp

Eva Kleijkamp

Ik ben Eva en ik loop sinds september ’22 stage bij Jeugdpraktijk Groos. Momenteel volg ik de master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens mijn bachelor pedagogische wetenschappen heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met onder andere autisme of ADHD. Tijdens mijn opleiding heb ik al veel geleerd over behandeling en diagnostiek bij kinderen. In deze stage hoop ik te leren hoe dit in de praktijk eruit ziet en hoe ik deze kennis het best kan toepassen bij diagnostiek- en behandeltrajecten. Het lijkt mij leuk om te leren hoe ik kinderen met psychische problematiek en hun het beste kan begeleiden en samen met hun naar oplossingen te kijken.

sam nieuw

Sam Spoolder

Mijn naam is Sam Spoolder en ik loop sinds februari ’23 stage bij Jeugdpraktijk Groos. Momenteel volg ik de masteropleiding Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn bachelor Psychologie ontdekte ik dat ik werken met kinderen en hun systeem (familie/vrienden/leerkrachten) heel interessant vind. Ik heb naast mijn bacheloropleiding ervaring opgedaan in het werken met kinderen met verscheidene problematiek (autisme, trauma, lichamelijke problematiek etc.). Tijdens deze stage hoop ik erachter te komen hoe de theorie er in de praktijk uitziet en ervaring op te doen met het begeleiden en helpen van kinderen om de theorie toe te passen.

Welkom!

Vanaf heden hanteren wij een aanmeldstop voor cliënten welke doorverwezen worden voor behandeling.

Doorverwijzen voor psychologisch onderzoek, in verband met vermoeden van bijvoorbeeld AD(H)D of/en autisme is wel nog steeds mogelijk.